med_1409081731_1382451724_att-migration20121219-1328-uqw2iz